Bli medlem

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg inn i ESCNB for denne sesongen.

ESCNB er en nettbasert supporterklubb for Evertonsupportere i Norge og er Evertons offisielle supporterklubb i Norge. ESCNB er tilknyttet Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF), og har de siste årene hatt et gjennomsnittlig medlemstall på rundt 6-700.

Gjennom medlemskap i ESCNB får du denne sesongen:
- Mulighet til å bestille billetter til Everton sine hjemmekamper.
- Mulighet til å være med på fellestur.
- Delta i konkurranser på evertonfc.no og på Facebooksiden vår Everton Norge

Kontingenten dekker også drift av evertonfc.no.

Medlemskontingenten for sesongen 2023/24 er kr. 350,-
For aldersgruppen 15-25 år har vi redusert pris - kr. 200,-

Har du en sønn eller datter i starten av livet med Everton-prega oppvekst? Kanskje en klassekamerat du har klart å påvirke i riktig retning eller er du rett og slett bare Evertonsupporter på din hals og under 15 år. Da betaler du kun kr. 50,- i medlemsavgift i sesongen.
Er dere en hel blå familie? Da kan dere bruke vårt familietilbud 2+2 til kr 600,-.

Medlemskontingenten kan betales til kontonummer 3626.34.79232 eller Vipps Everton Norge #760266.
Husk å merke betalingen med navn, adresse, epost og fødselsdato. Dette kan gjøre det lettere for oss i tilfelle annen betalingsinformasjon av ulike årsaker ikke skulle komme fram på kvitteringen. Vi er også pliktig til å gi denne informasjonen til klubben sentralt som følge av at vi er offisielt godkjent som supporterklubb. Alle som melder seg inn får bekreftelse av medlemskap på epost.

Har du endret adresse så ta kontakt så vi kan oppdatere informasjonen i medlemsregisteret vårt.
Har du spørsmål rundt medlemskap, kontakt Chris Aarre (chris@evertonfc.no)
For andre spørsmål, ta kontakt med Helge Grunnevåg (helge@evertonfc.no) eller Bjørn Leirhol (bjorn@evertonfc.no)

Velkommen til en ny sesong!

Med vennlig hilsen styret i ESCNB